YEREL
Giriş Tarihi : 04-04-2023 12:02

Elazığ Belediye Meclisi Nisan Ayı Oturumları

Elazığ Belediye Meclisi, Nisan ayı oturumları birinci birleşimle başladı. Birleşimlerde denetim komisyonu inceleme raporu hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Elazığ Belediye Meclisi Nisan Ayı Oturumları

Elazığ Belediye Meclisi, Nisan ayı oturumlarına başladı. Meclis Başkanlığını Aydın Kara’nın yaptığı oturumların ilk birleşiminde gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.

Elazığ Belediye Meclisi Nisan Ayı oturumlarda Ak Parti’den Belediye Meclisi üyesi Mehmet Tügen’in yapılacak seçimlerde Bingöl’den Milletvekili Aday adayı olması nedeniyle ile istifa dilekçesi kabul edildi.

Meclis Başkanı Aydın Kara 2022 yılı denetim komisyon raporu ile ilgili meclisi bilgilendirdi.

Başkan Kara yaptığı bilgilendirme konuşmasında: “Gizli oylamayla yapılan seçim sonucu Denetim Komisyonumuzun; Aydın Kara, Aydın Karacimşit ve Mehmet Çak’tan teşekkül edilmesine karar verilmiştir. Komisyon toplanarak başkanlık divanı oylama sonucu; Başkan Aydın Kara, Başkan Vekili Aydın Karacimşit, Komisyon Sözcüsü Mehmet Çak ve Komisyon Katibi Haydar Kurnaz. Denetim Komisyonu Elazığ Belediyesi’nin hesap, iş ve işlemlerini denetlemek üzere 09-01-2023 tarihinde fiilen çalışmalarına başlamıştır. Çalışmamızda gerek doğrudan temin gerekse de pazarlık ve açık ihale usulüyle alımlar ile ilgili öncelikle dosyalar taranmış daha sonrada ödeme emri belgeleri incelenmiştir. Bununla birlikte 2022 yılı gelir ve giderleriyle ilgili birim müdürleriyle gerekli görüşmeler yapılmıştır. Raporumuzun inceleme bölümünde bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları, belediye gelir giderleri, borç ve bilançolar ana başlıklar halinde inceleyerek komisyonun tespitleri sıralanmıştır. Bilgileri özetleyecek olursak belediyemiz gelir tablosunda 2022 yılında bir önceki yıla oranla %80.07’lik artış sağladığı görülmüştür. Toplam bütçede doğrudan temin oranı 2020 yılında %5.24, 2021 yılında %4.63 iken 2022 yılında doğrudan teminler %2.92 oranla bir önceki yıllara göre %63 düşüş sağladığı görülmüştür. Belediyemiz yatırımları giderlerinde 2022 yılında bir önceki yıla oranla %169’luk bir artış sağlandığı görüşmüş. Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalarda yatırım bütçesi arttırılırken aynı zamanda sosyal belediyecilik noktasında da önemli adımlar atıldığı görülmüştür. Yürürlükte Kanun ve yönetmelikler kapsamında komisyonumuz tarafından denetimler yapılmış olup neticesinde uygunsuz bir uygulamaya rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediye Meclisi, gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. 

 

AdminAdmin